Biblioteka - Centrum Informacji
XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Katalog online:
http://mol.norwid.waw.pl
dostępny w sieci szkolnej w godzinach pracy biblioteki